Ontvangst pagina met voorstelling van het bestuur - Federation of Belgian Mushers Clubs

FBMC
Title
Ga naar de inhoud
FBMC logo
FBMC v.z.w.
Stuur ons een bericht
Since 1982
Federation of Belgian Mushers Clubs
Belgian open sleddogsport federation affiliated to IFSS and ESDRA.

DE WAARDEN VAN FBMC
Hieronder vindt U de waarden die de FBMC koestert en hoopt te kunnen doorgeven aan zijn leden.
FBMC WAARDEN
VOORWOORD
Het promoten van de sledehondensport is een doel op zich, maar er zijn ook veel andere doelen die we moeten koesteren.
Zonder musher geen sledehondensport, zonder hond geen sledehondensport, zonder beide geen vereniging en zonder verenigingen geen federatie.
Er zullen enkel nog individuen zijn die op zoek gaan naar mensen die dezelfde passie delen.

Wat als, om wat voor reden dan ook, iets de ketting breekt?
We zullen elkaar weer ontmoeten aan het begin van wat we al die jaren hebben ondernomen.
Daarom zijn er bepaalde waarden die we handhaven om de ketting niet te breken, zoals bijv. de waarde van dierenwelzijn.
DIEREN WELZIJN
Het dieren welzijn is en moet onze grootste zorg zijn
Zonder honden bestaat onze sport niet en tot voor 1982 bestond onze sport niet in dit land.

Wij mogen fier zijn dat onze vereniging als eerste de sledehondensport introduceerde en toelating kreeg van het ministerie om de hond in te spannen als trekhond.
Mede dankzij onze mede federaties, FBMC en MBEL, is er een vertrouwen ontstaan tegenover het ministerie inzake dieren welzijn.
Ook ​dankzij ons allen, als musher zich verantwoord te gedragen naar onze team maten, de hond, is het publiek ook overtuigd geworden dat dit geen dierenmishandeling is.

Dit is ondertussen  40 jaren geleden begonnen en er word wel eens vergeten hoe het vroeger was.
Velen onder ons komen in de sport terecht en ervaren het inspannen van de honden als iets dat normaal is, het heeft toch altijd gemogen.

Het verbod om honden als trek- of lastdier te gebruiken is een nog steeds bestaande wet.
Jaarlijks wordt er een uitzondering op deze wet aangevraagd om ons toe te laten deze sport te mogen beoefenen.
Het staat buiten kijf dat deze wet als een zwaard van Damocles boven ons allen hoofd hangt.

De publieke opinie is in deze nog steeds terecht gevoelig tegenover de dieren en misschien nog gevoeliger.
Het is ons aller belang om deze sport in goede banen te leiden.
Federaties zijn in het leven geroepen omwille van vereenvoudiging maar hebben ook een functie als opzichter en om de sport in goede banen te leiden zoals ze dit al jaren hebben kunnen doen.

De wetten zijn de basis van gezond verstand opgesteld inzake dieren welzijn en zijn waardig om gerespecteerd te worden.

Een overzicht van de basis voor ons allen mushers

2° [1 de organiserende vereniging stelt een erkende dierenarts aan]1 die toezicht houdt op de gezondheid en het welzijn van de honden;
 3° [1 de organiserende vereniging zorgt ervoor]1 dat het parcours aangepast is aan de fysiologische mogelijkheden van de honden;
 4° [1 de organiserende vereniging vermeldt de volgende elementen in haar wedstrijdreglement:]1
 1) dat bij een omgevingstemperatuur van meer dan 15°C elk wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km mag zijn en dat de wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur meer dan 20°C bedraagt;
 2) dat eenzelfde hond niet mag ingespannen worden in meerdere categorieën in éénzelfde proef;
 3) dat het gebruik van muilkorven [2 , elektrische halsbanden]2 en van wurghalsbanden verboden is;
 4) welke sancties toegepast zullen worden bij het gebruik van stoffen bedoeld om de prestaties van de dieren te beïnvloeden;
 5) dat het slaan van de honden verboden is, tenzij om vechtende honden te scheiden.

(1)<BVR 2018-02-23/19, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 26-03-2018>
 (2)<BVR 2018-11-23/15, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 25-01-2019>
DE LEDEN VERDIENEN ONZE AANDACHT
Niet enkel de sportdieren zijn de federaties zorg, ook het lid heeft zijn aandacht nodig.

De beginnende musher die met grote verwachtingen zijn eerste stappen zet op een wedstrijd moet behoed worden voor de teleurstellingen die hij kan oplopen.
De meer gevorderde musher zal veeleisender worden inzake concurrentie op het veld en iedereen wilt een titel behalen wat op zich een onoverkomelijk probleem is.
Er zal steeds vraag zijn naar meer, anders, eerlijker, eenvoudiger enz.
De gulden weg vinden en volgen is niet eenvoudig daar er steeds druk zal zijn uit de ene dan de andere hoek van de leden.

Voor een groot deel ligt het probleem bij de mens.
De federatie kan een groot deel oplossen door andere problemen te creëren, en je krijgt andere klachten.
De FBMC probeert de gulden middenweg te bewandelen voor zijn leden en ook vooruitgang te boeken die niet altijd even eenvoudig zijn te verwezenlijken.
De mushing wereld ligt  nu eenmaal niet eenvoudig in elkaar.

De FBMC handelt in het belang van zijn leden omdat ze de federatie dierbaar zijn.
COMPETITIE
De mens heeft de competitiegeest in zich.
Sneller, beter, mooier, groter, nog sneller, het is eindeloos waarin de mens wil en kan uitblinken.

Op mushing competitie niveau wordt dit bijzaak als je geen tegenstanders hebt.
Wat is een titel waard als je geen tegenstanders hebt ?

De competitiegeest moet een voedingsbron hebben, iets om mee te vergelijken en je hebt dan winnaars en verliezers.
Heb je deze voedingsbron niet, dan heb je alleen verliezers.
Het is kwestie van geven, krijgen en nemen wat jou toekomt om er iets positief van te maken.

FBMC probeert dit te verwezenlijken, maar de mens moet ontvankelijk zijn en zien wat er hen wordt aangereikt.
Als de mens zou kijken naar wat het bestuur van de federatie krijgt aan titels en glorie, dan zouden ze merken dat dit alles niet hetgeen is dat ze opzoeken.
Dikwijls offeren ze zich op voor hun leden in ruil voor een dank U en een waardering voor hun inzet.
DISCRIMINATIE ONVERMIJDELIJK ?
De FBMC is lid van de niet-discriminerende verenigingen IFSS en ESDRA.
Dit betekent dat er geen onderscheidt gemaakt wordt op basis van ... uitgezonderd op basis van categorie en geslacht voor de mens in bepaalde categorieën.

Er werd evenwel druk uitgeoefend door hun leden om toch raszuivere poolhonden te scheiden in waardering.
Met veel moeite werd eraan voldaan met grote tegenzin weliswaar want is dat niet discriminerend ?
De splitsing bestond uit alle raszuivere poolhonden aan de ene kant en alle anderen typen aan de andere kant.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor een niet-discriminerende vereniging je hetgeen moet discrimineren beter weg doet, zo hoef je niet te discrimineren.
Voor alles is een oplossing uiteraard.

FBMC discrimineert niet maar beseft dat er noden zijn, en als er aan die noden een toegeving moet gedaan worden die geen schade oplevert aan anderen, behalve dat men ons zou kunnen beschuldigen van discriminatie, dan is dat zo. Of gaan ze bij canicross vrouwen en mannen alle leeftijden samengooien in één grote pot ? Neen, toch maar niet dus.

Op ons Belgisch kampioenschap hebben wij geen moeite om ook de raszuivere sledehonden hun eigen wedstrijd te laten begaan.
Categorie 1, 2 en 3 zodat de leden al een iets eerlijkere concurrentie verkrijgen.  

Uiteraard is er nog ruimte voor verfijning en verbetering maar we zijn niet alleen, we moeten ook rekening houden met anderen.
Dat is waar de FBMC voor staat, verbeteren als het kan en rekening houden met anderen, onze leden, andere federaties enz.
KWALITEIT OF KWANTITEIT.
Die vraagstelling komt steeds terug en is een dilema die moet ondergaan worden.
Zoveel mogelijk leden tevreden stellen en niet aan kwaliteit moeten inboeten.
Ons belgisch kampioenschap is daar een voorbeeld van, ook al is er controverse op het toegepast systeem.

Veel kampioenen of weinig naar waarde gemeten kampioenen.
We kunnen doen zoals zovelen en ook 16 titels uitreiken en evenveel vice kampioen titels.  
Is het kwalitatief nog iets zeggend ?

Er werd gekozen voor kwaliteit met enkelen die de titel zullen weten binnen te halen.  
Weinig tevreden mushers en des te meer ontevredenen.
Liever geen titel zoals we jaren gedaan hebben zolang er geen behoefte aan is?
De meningen zullen verdeeld zijn.
Zolang er geen behoefte aan is betekent dat als de behoefte komt, dat je dan het probleem hebt vooruit geschoven die je niet kon vermijden.
Vooruitziendheid is ook een eigenschap dat een federatie moet hebben om te anticiperen op komende behoeften, évolueren en met zijn tijd meegaan.

Kwaliteit dat leveren de leden aan, de deelnemers aan de wedstrijden, aan hun concurenten.
Zelf de laatste heeft zijn bijdrage aan de kwaliteit van zijn categorie, aan de titel die iemand in de wacht mocht slepen.
Als individu is er meegewerkt aan iets kwalitatief en in deze kan dat quantiteit zijn door het aantal deelnemers.

Zoals een individu een keuze maakt om kwaliteit te creëren zo gaat dat ook voor een federatie.   
ANTi DOPING
De FBMC is voorstander van sporten zonder prestatie bevorderende middelen beter gekend als doping.

De strijd tegen doping heeft als doel een schone, zuivere en eerlijke sport te verdedigen.
De gedopeerde sportman / vrouw vergeet een van de belangrijkste waarden van sport; respect.
Respect voor sport, anderen en zijn lichaam.

Naast zijn eigen gezondheid, brengen gedopeerde atleten ook de gezondheid van anderen in gevaar:
Zijn concurrenten, verleid om een ​​middel te gebruiken om hem te overtreffen en te verslaan;
De jonge atleten, onder de indruk van zijn carrière en bekendheid, zullen proberen alles te doen om hun idool zijn niveau te bereiken.

Doping tast het imago en de integriteit van sport aan.
Als aan de integriteit van de sport wordt geraakt, zullen de jonge atleten worden ontmoedigd en de ambitie verliezen om verder te gaan, bang om geconfronteerd te worden met andere atleten die oneerlijk en succesvoller zijn dan zij.
Sportfans verliezen ook de wens om te ondersteunen, sporten en bevooroordeelde evenementen te volgen, waarbij cheaters de voorkeur krijgen.
Een aangetast imago van sport zal daarom een ​​impact hebben op de samenleving, die atleten zal verliezen, en op sport en de sportgemeenschap, die een publiek zal verliezen dat ongeinteresserd is door een gebrek aan fair play.

Daarom worden er doping regels opgesteld die U hieronder kan terug vinden.


DE WAARDEN DIE DE FBMC MEEDRAGEN
Terug naar de inhoud