Het levend hart van de FBMC - Federation of Belgian Mushers Clubs

FBMC
Title
Ga naar de inhoud
FBMC logo
FBMC v.z.w.
Stuur ons een bericht
Since 1982
Federation of Belgian Mushers Clubs
HET FBMC BESTUUR

Presidente
Voorzitter: Ine Reyniers
FBMC lid sinds 2008
Begon als schatbewaarder in 2008 pour om secretaris te worden in 2015.
Sinds 2020 heeft ze de fakkel overgenomen vergenomen om niuewe uitdagingen te verwezenlijken voor de federatie.

Secretaire
Heidi Claessens

Secretaire de la FBMC
Trésoriere
Jessie Horemans
Siberian Husky's lover


Membre de la FBMC depuis 2009
A reprise la foncrion de trésoriere en 2015
Directeur sportif
Sport verantwoordelijke: Jeffrey Monbalyu


Lid sinds 2017 en in het bestuur als sport directeur sinds 2018.
Bien être des animauxs
Dieren welzijn en doping: Hanne Dierickx

Lid sinds 2009
Nams in 2010 de taak als secretaris waar maar wegens haar profesionele activiteit heeft ze deze doorgegeven.
Ze blijft de FBMC steunen inzake dieren welzijn en doping gerelateerde onderwerpen.
Administrateur site web
Web master: Bams Jean-Claude
Lid sinds 2001
In 2004 heeft hij het presidentschap overgenomen
In 2020 vond hij het tijd om een stap opzij te zetten om een nieuwe lichting de kans te geven zich te ontplooien.
Terug naar de inhoud