Alaskan malamute, zijn verhaal - Federation of Belgian Mushers Clubs

Dogs running
FBMC Logo
FBMC v.z.w.
Club toegang
Menu
Ga naar de inhoud

Alaskan malamute, zijn verhaal

INFO > Allerlei

Vraag naar sledehonden stijgt

1848, De goudkoorts in Noord America heeft toegeslagen. Pioneers en gelukzoekers trekken het noorden in om hun geluk op de proef te stellen. Honden allerlei slag worden gebruikt om de mens te helpen. Daar het bare klimaat in de wintermaanden het leven kosten aan ontelbare honden, zijn ze genoodzaakt deze te kruisen om aan de vraag te kunnen voldoen. Naburige stammen worden van hun honden ontdaan om de blanke man te dienen. In grote lijnen is het dat, men moet niets melangolisch verwachten, realiteit is nu eenmaal niet mooi. $ is de heerser op deze wereld.

Malamute niet opgewassen om te overleven


De Alaskan Malamute was een hond die in een naburige stam vertoefde. Hij was geschikt om in deze contreien te vertoeven, zodoende werd de vraag naar de Malamute opgedreven. Door toedoen van de grotere vraag dan aanbod werd er al gauw anders rassigen gebruikt ter dekking of nesten makers of hoe men dit kan noemen. Wat een reden is waarom dit ras is vergaan.

Malamute toch niet het van het


De Malamute indien hij op en top had geweest naar behoefte, had waarschijnlijk ook verder zijn bestaan kunnen veilig stellen. Daar het bij de mens om geld draait, had er waarschijnlijk een kwantiteit geweest van mengeling enerzijds en de Roll's Royce onder de sledehonden anderzijds, en ieder met zijn prijskaartje. Dit temeer er nog geen sprake was van de Siberian Husky of de Alaskan Husky. Er waren genoeg rijkelui die zich dat hadden kunnen veroorloven. Doch, dit is dus niet gebeurd. tweede reden van het vergaan van dit ras.

Gij durft nogal !


Ja, en dit om de volgende reden. De moeilijke leefomstandigheden zouden een hoofdnoodzaak nooit wegdoen, daar dit hun eigen bestaan in het gedrang zou brengen. De hond had als enig doel, het aan land trekken van de kanno's en als pakken drager. een hulp die wel nuttig was maar schijnbaar niet van zo een levensnoodzakelijk belang dat ze deze hond niet konden verpatsen. Indien deze hond inderdaad levensnoodzakelijk had geweest, hadden de Mahlemuits altijd wel een eigen voorraad behouden.

De blanken niet de redende engelen.


De blanken hadden alle belang om degelijke honden te hebben, Paul Voelkers de vader van George die later de M'Loot lijn zou doen opzijzen was een leverancier en kweker van honden. Hij had in stock de Malamute om zijn kruisingen van de hand te doen. iedere leverancier had belang om goede honden te leveren, en Voelkers moet beide geslachten gehad hebben of tenminste, had beide geslachten kunnen hebben. Doch is er geen raszuivere lijn bewaard gebleven. Waarom ? Om de simpele reden dat de Malamute niet geheel voldeed aan de verreisten van toen.

Malamute nonsens


Als zou de Malamute herrezen worden door liefhebbers van het ras is nonsens tot en met. Gedurende drie kwart eeuw wordt dit ras verbrast met vanalles en nog wat, men komt nog alleen look alike tegen in het begin van de 20 steeeuw maar daar blijft het bij. Als er geen ras meer bestaat kan het niet zijn dat liefhebbers van het ras dit zouden doen, zeker niet in een tijd waar alles zijn nut diende te hebben. Nog minder in 1923 daar er nog tot 1928 zou moeten gewacht worden eer er terug sprake is van een ras alszijnde de Alaskan Malamute, Alaskan Malamute look alike gebracht door Scotty Allen ter bevoorrading van een honden bestand ter voorbereiding van de 1ste expeditie van admiraal Byrd. Alaskan Malamute die uit een wagon werd gehaald tussen andere honden en door 1 persoon alszijnde de Malamute bestempeld. Toeval wilt dat mogelijk de Malamute waarvan sprake is op foto staat, en dit 1 kans op 77 is dat het zo is. Altijd meer dan veronderstellingen zonder aangrijppunt. Temeer er geen kweekprogramma op werd gezet doch een selectie van de betsaande honden. Een visser zou zijn team afgestaan hebben voor deze expeditie, deze houd 1 look alike in.

De Malamute herrezen.


Vanuit het voorgaande kan ik erin komen dat de Malamute wordt herrezen. De Chinook kennel zou dit teweeg brengen maar niet in een tijd van Walden zoals menigen willen laten geloven. Daar Walden zelf het superieur ras had ontwikkeld, zou hij er nooit toegekomen zijn om een ander ras zijn ras te laten vervangen, nooit, never jamais. Als voorbeeld van deze stelling is de uitdaging van Walden aan Leonard Seppala om een wedstrijd tegen hem te houden. Walden was onoverwinnelijk met zijn Chinooks. Doch, het tegengestelde gebeurde en Walden stopte met wedstrijden lopen. Dit zegt op zich al genoeg hoe graag Walden zijn lineage had om er zelf geen wijziging aan te willen doen, laat staan te vervangen.

De Alaskan Malamute Herrezen deel II


Seeley's waren al in de weer om honden te kweken ter bevoorrading van de Byrd Expeditie's. Dat ze Malamute Look alike hadden is zonder twijfel een feit sinds 1928. De Seeley's kunnen Seppala's honden kopen in 1932 en leggen zich toe op 2 rassen, de Alaskan Malamute en de Siberian Husky. De Chinook die van Walden bleef kunnen zij niet verder zetten, eigendomsrechten Siberian Husky die al opgenomen was in het stamboek van de AKC in 1930. De Malamute wordt in 1935 opgenomen in het stamboomboek en dit door de Seeley's en die dan de Kotzebeu lijn zouden worden.

Malamute nog niet zuiver.


Het ontegensprekelijk bewijs dat de Malamute niet meer raszuiver was is terug te vinden in zijn standaard. Niet alleen zouden ze er 14 jaren over doen om erkend te worden als ze in 1923 waren begonnen nog langer dan dat de Alaskan Husky nodig had om stabieliteit te vertonen met de raszuivere kweek, of toch nog 7 jaren indien in 1928 er plots een raszuivere Malamute tevoorschijn komt  is nog niet de helft van de tijd nodig aan de Alaskan Husky

. Neen, inmenging van de Siberische Husky was een noodzaak om de genetische waarde herop te waarderen, en dit andere vragen doet oprijzen hoe ze zo snel aan een stabiliteit kwamen indien deze rassen niets gemeenschappelijks zouden gehad hebben door toedoen van hun voorouders. Snel stabiliteit als men van 1930-32 uitgaat met een
Husky die al een serieuze gedaante wisseling heeft ondergaan, qua uitzicht en bouw.
Blauwe ogen wordt zwaar bestraft in de malamute standaard en is dan ook een niet te ontkennen toegeving


Toch simpel, als het er niet is, hoeft het ook niet vermeld te worden. Maar dit was natuurlijk geen geheim. Wat wel geheim is, is dat het van de Kotzebeu lijn komt, niets zegt dat het uit de M'loot lijn komt, M'loot die anders is en in minder kleuren om niet te zeggen alleen grijs. M'loot die waarschijnlijk dichter bij het ras zou geweest zijn door zijn lokatie en bron. Voelkers alszijnde de bron van de oorspronkelijke Malamute. Niets wijst rechtstreeks op inmenging van Husky doch zal er wel inmenging geweest zijn van anders rassigen. Die mij doet besluiten dat de M'Loot mogelijk minder onzuiver is als de Kotzebeu lijn.

Malamute vandaag


Vandaag bestaat de Malamute uit 48,50
/48,50 Kotzebeu M'Loot in grote lijnen. Wat iedere Malamute die op deze wereld rondloopt even onzuiver maakt

Iets positiefs ?


Ja, alhoewel men niet over raszuiver mag spreken is het mooi dat dit ras is herrezen uit de verdoemenis. Misschien zullen wij nooit weten hoe de echte Malamute er nu uitzag, maar alleziens, zullen ze wel in de buurt liggen.

Indien de eigenaars minder hoog van de toren zouden blazen en op andere rassen neerkijken, zouden ze meer aanzien winnen en zeer zeker meer geaprecieerd worden door zijn medegenoten de bastaards

FBMC v.z.w.
Prinsenlaan 18
9140 Temse
Wegens spammers worden op de website geen contact gegevens geplaatst.
En raison des spammeurs, aucune information de contact n'est indiquée sur le site.

Terug naar de inhoud