Officiele Federation of Belgian Mushers Clubs Nieuws - Federation of Belgian Mushers Clubs

Dogs running
FBMC Logo
Dogs running
Menu
Ga naar de inhoud

Mushing: Alaskan Husky oorsprong

Federation of Belgian Mushers Clubs
Gepubliceerd door in Mushing · 20 november 2021
Van waar de benaming Alaskan Husky
De Alaskan Husky is in wezen een jong type hond, in de jaren 1920 onstaat dit type hond door toedoen van Johnny Scotty Allen.
Kruising Siberian Husky van de import uit 1910-1915, de Ierse setter en de wolf.
Het is hem gelukt om dit type standvastig te maken.
Deze zou de Aurora Husky worden.
Alle verdere Alaskan lijnen zijn gebaseerd op deze basis.
Kranten artiekels destijds gaven de naam Alaskan Husky aan dit toch zeer performante type hond.
Vanwaar ook deze benaming.
Foto Scotty Allen Team.
Nieuwe lijnen op nieuwe domeinen.
Vanuit deze lijn ontsproten 3 andere lijnen, gekruist met indian dogs en/of Siberian Husky's van het lichtere type geimporteerd door Seppala.
Het gaat om volgende lijnen, de Aurora Husky maar dan door Garet Wright, de Huslia Husky en de Mac Kenzie River.

Aurora Husky .
Garet Wright heeft de Oorspronkelijke Aurora Lineage van Scotty Allen gekruist met zoals vermeld Siberian Husky's van het lichtere type om zich op sprint toe te spitsen, sprint die toen beheerst werd door de Siberian Husky. Deze lijn zou ook de basis zijn van de tegenwoordige Siberian Husky.

Huslia Husky .
Deze lijn heeft een kruising ondergaan met lokale honden en met de wolf.
Dit werd dan de SH dat de Amerikanen Heavy-Dark noemen en die de basis vormden voor de Seeley's en dan de Wayland Dogs van Lombard die de lijn Igloo-Pack hebben gegeven, Igloo pack die vandaag niet meer te vinden is aan 100%. De Huslia Husky werd ontwikkeld door George Attla

Mac Kenzie River
Deze lijn is een onbekende lijn geworden, behalve dat ze voorkwamen in de Redington lijn.
Waarschijnlijk werden deze Aurora Husky's gekruist met lokale honden maar ook remixes van Seppala import honden gekruist met lokale honden.

Attla
Lijn van George Attla, een linebreeding van de nakomelingen Ierse Setter, Husky en Wolf van Scotty Allen en herkruist met mix van en/of rechtstreeks met Siberian Husky's.

Jachthond toegevoegd ?
Uitgezonderd de Ierse setter was er oorspronkelijk geen andere jachthond in de lijn aanwezig.
De Ierse Setter als eerste basis van de toen nog te creëeren Alaskan Husky
De verdere basis lijnen van tegenwoordig
Uit de lijnen Wright en Attla hebben alle moderne lijnen hun tweede oorsprong zoals deze van Dunlap, Joe Redington, Earl Norris en vele anderen. Daarna beginnen de kruisingen tussen lijnen zoals deze van Joe Redington op honden van Of Anadyr om de Joe Redington lijn te ontwikkelen, De Of Anadyr kennel van Norris is dan weer gemixt blood gaan halen bij Redington enz. om zo zijn latere kennel Alaskan Of Anadyr op te richten.

AKC inschrijving voor de Aurora Alaskan Husky.
Er werd George Wright gevraagd om zijn lijn in te schrijven in het AKC stamboomboek onder de benaming Aurora Husky of Alaskan Husky of Aurora Alaskan Husky, dit tengevolge van de prestatie, de stabiliteit en kwaliteit van het type. Dit werd in eerste instantie aanvaard, doch later heeft hij zich terug getrokken aan dit voorstel met alleenrecht op de naam.

AKC inschrijving voor de Siberian Husky.
Het ras werd dan onder de benaming Siberian Husky geregistreerd in 1930.
Bij gebrek aan Wright zijn het dus dezelfde bloedlijnen die werden ingeschreven maar vanuit Norris en Redington Kennels onder de kennelnaam Foxtand.
De kennel Foxtand is pas later opgericht in 1936.

Scheiding der wegen.
Door de komst of tijdens de tweede wereld oorlog voelt Redington zich niet aangetrokken door de registered breed en Norris doet verder. Desalnietemin werden nog altijd uitwisselingen gedaan tussen beide kennels, zodat het voor de registered breed mogelijk was om officieel geen outcross te plegen. Redington spitst zich toe op lange afstand met lichte vracht en hogere snelheid en kruist weer met Aurora/Attla lijnen, terwijl Norris zich toespitst op de raszuivere en kruist met nageslacht van de import Seppala die ook al waren gekruist met lokale Honden van Canada.die weer een beetje de rechte achterhand heeft gebracht, minder invallende croupe en meer beharing. Norris heeft altijd een rechtstreekse lijn gehouden van de Aurora Husky. Die terug te vinden zijn in de serie II.

Dunlap
Dunlap heeft juist dezelfde basis, alleen zag hij meer de sprint voor ogen.Hij was de eerste die durfde om windhond in zijn lijn te voegen. Pogingen met meer noordse lijnen uit Redington en Norris Kennels eindigen op niets. Terwijl de inport van windhond de honden hebben opgebracht alszijnde de Zero's, maar niet alle Zero's zijn afkomstig uit deze mengeling, velen werden uit verkoopargument zo genoemd alsook mislukkingen. De eerste honden werden ingeschreven eind jaren 50 begin jaren 60 om te eindigen in 1986. Dunlap was de enige om op deze lijn te werken en had al een relatief stabiel potentieel kunnen bewerkstelligen. Een zeer moeilijke opdracht op Siberian Husky en Windhond te kweken. Deze goede honden moeten aanschouwd worden als een basis en niet als een lijn, Scandinavie is erin geslaagd om vanuit deze basis goede honden te produceren. Door toedoen van AH en SH in eenzelfde kennel werd de Zero in de raszuivere wereld bestempeld alszijnde AH. Tegenwoordig zijn bijna alle raszuivere looplijnen gebaseerd op de zero lijn van Dunlap, welliswaar verdwenen uit de stambomen maar steeds aanwezig.
Foto van Harris Dunlap race Siberian, afhellende croupe
Verdere evolutie van de Alaskan Husky
De Alaskan Husky van Dunlap gekruist met de Aurora zijn de basis van de Europese Alaskanen, dankzij de inport van de Widhond heeft dit een evolutie bespoedigd die de Alaskan geschikt maakt om de middelange afstanden te beheersen. Dit nog tengevolge van invoer van nog Hongarse Windhond en andere. Het heeft 25 jaren geduurd eer er inbreeding mogelijk was, dus stabiliteit aanwezig. Andere kruisingen met Aurora lijnen hebben dan weer honden gegeven die meer geschikt zijn om lange en hardere omstandigheden te trotseren.

Verdere verspreiding van de Dunlap lijn
De eerste AH dunlap zijn langs Denemarken gekomen via Arne Thorsen en Jan Pedersen. Deze werden gebruikt door Skandinavische SH kennels en sommige Europese. Eerst Denemarken door Vermeren ( Yukon), Hedegaard ( Donjek) Daarna door de meeste Nederlandse kennels en daarna door de Duitsers, rechtsreeks of onrechtstreeks.

Tot slot
Het is duidelijk dat de AH een lange weg heeft afgelegd, dat ze de basis vormen van de Siberische Husky die uiteindelijk maar een sprinttype was van de AH.
Dat de evolutie waarschijnlijk nog niet ten einde is, daar de Aurora line aan de basis ligt van alle typen niet raszuivere honden en niet te vergeten de Siberian Husky, die zelf evolueert.
Scotty, leidhond van Leonard Seppala


FBMC v.z.w.
Prinsenlaan 18
9140 Temse
Wegens spammers worden op de website geen contact gegevens geplaatst.
En raison des spammeurs, aucune information de contact n'est indiquée sur le site.

Terug naar de inhoud