ZEN zijn - Federation of Belgian Mushers Clubs

Dogs running
FBMC Logo
FBMC v.z.w.
Club toegang
Menu
Ga naar de inhoud

ZEN zijn

INFO > Training
Rust
De basis van de mushing is de omgang met zijn honden.
Als er één aspect over het hoofd wordt gezien bij beginners en later als ze gevorderden geworden zijn, dan is het wel dit elementair punt.
De hond stamt af van de wolf.
Misschien, maar we zien wel veel gelijkenis in hun uiterlijk en gedrag, dus het zou kunnen.
De hond is een levend wezen, en dus zal er interactie zijn met zijn omgeving en meer bepaald met andere levende wezens; waaronder wij.

De roedel, ons voorbeeld
De roedel laat ons zien hoe er het best omgegaan wordt met de roedel.
De roedel zorgt voor evenwicht, zorgt voor rust, zorgt voor conflicten die dan zorgen voor oplossingen enz. de roedel leert ons heel veel.
Wij als mens maken geen deel uit van de roedel, ook al kunnen wij ermee communiceren tot een bepaald niveau, wij zijn enkel leveranciers van voeding.
Indien de hond afstamt van de wolf, dan is dit de reden waarom ze hond geworden zijn.
De communicatie maakt deel uit van de interactie met de roedel, omdat dit de roedel kan aansturen.
Communicatie kan verbaal of fysisch zijn, maar zijn altijd signalen die uitgezonden worden en ontvangen worden.
Het werkt langs beide zijden. Dus, wij en zij reageren op de omgeving waarin we ons bevinden.
Als we met onze viervoeters communiceren willen we dat de boodschap goed overkomt.
We verwachten iets, dus sturen we signalen om dat gedaan te krijgen.
Beide signalen zijn belangrijk, geluid en lichaamstaal.
Bij gebrek aan visueel contact is er het geluid die aanstuurt of communiceert.
Bij visueel contact hoeft er zelf geen geluid te zijn. Samen versterken ze het signaal of kunnen misleidend worden.
Een dominerende houding met een zachte stem b.v. is misleidend en onduidelijk.
Dus is duidelijkheid van cruciaal belang om een degelijke communicatie te verkrijgen.
Schreeuwen is dikwijls misleidend omdat we niet boos zijn maar iets gedaan willen krijgen.
Wij hebben ons zo geconditioneerd doordat er ooit eens iets was die ons beloonde toen we onze stem verhieven.

En beloning roept herhaling op.
In onze communicatie met de hond is de stem verheffen de beloning opzoeken die we ooit hadden.
Zit, ZIT! En hij gaat zitten, zie de wel dat er een beloning aan vast hangt!
Er is enkel een probleem, de andere partij die reageert met zijn omgeving die steeds staat te brullen.
Ook al staan we klaar met een beloning die gegeven wordt nadat er gebruld werd, toch doet dit iets op termijn.
Afhankelijk van het individu zal dit een vlucht reactie teweeg brengen, of we krijgen een gedesinteresseerde houding die beiden met moeite nog iets opbrengen aan beloning waardoor we nog meer en harder gaan brullen.
We hebben onze grens van controle overschreden en zijn in de frustratie zone terecht gekomen.
En het gaat van kwaad naar erger.
De honden hebben enkel gereageerd op hun omgeving, en hun omgeving is niet bepaald hond vriendelijk.
Waardoor de respons ook minder zal zijn. Het hoogst nodige omdat het moet, niet omdat ze het willen.
Communicatie met zijn vier voeterige vriend is de basis tussen een hond die moet en het minimum zal geven, en een hond die zal geven wat hij kan omdat hij/zij ervoor beloond wordt met vriendelijkheid, liefde en zachtheid.
Maar er is meer natuurlijk, er is variatie, en variatie geeft net dat extra als het nodig is.
Dient er gevlucht te worden voor een levensbedreigend iets, dan zullen er signalen om te vluchten gegeven worden en dan is brullen mogelijk aangewezen.
Staat men dag in dag uit te brullen, dan is het noodsignaal nog harder brullen ? Zachtjes praten ?
Neen, want zacht praten is rust brengen.
En dat is hetgeen men moet uitstralen, rust. Zachtjes spreken tegen de hond, ook al wilt men iets gedaan krijgen.
Misschien zijn we niet duidelijk genoeg in hetgeen wij wensen, en is ze helpen meer aangewezen dan zijn stem te verheffen.
Maar zacht praten en rust uitstralen maakt dat men meer controle heeft over zijn omgeving.
We kunnen indien nodig iedereen in een fractie van een seconde alert krijgen door zijn stem te verheffen.
We kunnen doeltreffend noodsignalen uitzenden als het nodig mocht blijken, of we kunnen iemand tot de orde roepen als dit genoodzaakt mocht zijn.
Stem verheffen krijgt effect als de omgeving algemeen rustig is.
Als de omgeving rust uitstraalt dan zijn we rustig, relaxt en meer bij de pinken als er een noodsignaal erdoor komt.

Rust geeft rust.
Rust presteert niet minder, maar maakt dat er meer gemotiveerd gedrag zal zijn, motivatie verzet bergen, dwang zal het hooguit beklimmen.
Als we dit als een eerste les over mushing mogen aanschouwen, dan is oefenen in het beheersen van rust de allereerste les voordat er ook maar iets gedaan wordt dat er als mushing zou kunnen uitzien. Wat niet wegneemt dat de basis van het mushen deel mag uitmaken van een cursus rust beheersen.   
FBMC v.z.w.
Prinsenlaan 18
9140 Temse
Wegens spammers worden op de website geen contact gegevens geplaatst.
En raison des spammeurs, aucune information de contact n'est indiquée sur le site.

Terug naar de inhoud