FBMC Membership Management (Login club)

Enter your login.Club :
User :
Password :Wij voorzien u van een login en paswoord.
Wij rekenen er op dat u deze informatie VERTROUWELIJK behandeld.


De persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor het aanmaken van de lidkaarten, het wettelijke verplichte ledenregister,
de jaarlijkse ledenlijst, het contact tussen het bestuur van de FBMC en zijn leden en in voorkomend geval bij deelname aan
wedstrijden en of kampioenschappen.
In het algemeen gezegd enkel voor de goede werking en het nakomen van wetten en decreten (Overheden, NADO, e.d.).
Voor gelijk welk doeleind kunnen deze gegevens NIET zonder toestemming worden gebruikt.